Đăng nhập / Tạo tài khoản.
Giỏ hàng
0 sản phẩm
Giỏ hàng của bạn đang trống!

Bộ lập trình PLC Master-K80S (discontinued)

So sánh sản phẩm (0)
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Analog Timer Module G7F-AT2A
4 kênh Analog Timer..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: G7F-AT2A
Lượt xem: 2669
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DR10A/DC
Đầu vào: 6, Đầu ra: 4 Output: Transistor Nguồn: 12-24VDCThông s&..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DR10A/DC
Lượt xem: 2341
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DR10S
Đầu vào:6, Đầu ra: 4 Output: Relay Thông số kỹ thuật cho C..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DR10S
Lượt xem: 2988
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DR20A/DC
Đầu vào: 12, Đầu ra: 8 Output: Transistor Nguồn: 12-24VDCTh..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DR20A/DC
Lượt xem: 2513
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DR20S
Đầu vào: 12, Đầu ra: 8 Output: RelayThông số kỹ thuật cho ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DR20S
Lượt xem: 2517
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DR30A/DC
Đầu vào: 18, Đầu ra: 12 Output: Transistor Nguồn: 12-24VDCThông sN..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DR30A/DC
Lượt xem: 2312
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DR30S
Đầu vào: 18, Đầu ra: 12 Output: RelayThông số kỹ thuật cho..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DR30S
Lượt xem: 4348
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DR40S
Đầu vào: 24, Đầu ra: 16 Output: RelayThông số kỹ thuật cho..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DR40S
Lượt xem: 3342
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DR60A/DC
Đầu vào: 6, Đầu ra: 4 Output: Transistor Nguồn: 12-24VDCThông số..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DR60A/DC
Lượt xem: 2297
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DR60S
Đầu vào: 36, Đầu ra: 24 Output: RelayThông số kỹ thuật cho..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DR60S
Lượt xem: 2990
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DT10A
Đầu vào: 6, Đầu ra: 4 Output: TransistorThông số kỹ thuật ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DT10A
Lượt xem: 2173
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DT20A
Đầu vào: 6, Đầu ra: 4 Output: TransistorThông số kỹ thuật ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DT20A
Lượt xem: 2166
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DT30A
Đầu vào: 6, Đầu ra: 4 Output: TransistorThông số kỹ thuật ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DT30A
Lượt xem: 2189
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DT40A
Đầu vào: 6, Đầu ra: 4 Output: TransistorThông số kỹ thuật ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DT40A
Lượt xem: 2214
Đã mua: 0
Giá: Call
Bộ lập trình PLC Master-K 80S K7M-DT60A
Đầu vào: 6, Đầu ra: 4 Output: TransistorThông số kỹ thuật ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: K7M-DT60A
Lượt xem: 2246
Đã mua: 0
Giá: Call