Đăng nhập / Tạo tài khoản.
Giỏ hàng
0 sản phẩm
Giỏ hàng của bạn đang trống!

Thiết bị đóng cắt MCB/MCCB

So sánh sản phẩm (0)
Sắp xếp theo: Hiển thị:
BKN 1 Tép (6-10-20-25-32-40)A
Dòng tải: 6-10-16-20-32-40 A   ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: BKN 1P (6-10-20-25-32-40)A
Lượt xem: 7106
Đã mua: 3
Giá: 63,000đ
BKN 3 Tép (6-10-16-20-25-32-40)A
Dòng tải:6-10-16-20-25-32-40-50-63A   ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: BKN 3P (6-10-16-20-25-32-40)A
Lượt xem: 6378
Đã mua: 0
Giá: 380,000đ
MCB 2 Tép BKN 2P (6-10-16-20-25-32-40)A
Dòng tải: 6-10-16-20-32-40-50-63A   ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: BKN 2P (6-10-16-20-25-32-40)A
Lượt xem: 4969
Đã mua: 0
Giá: 137,000đ
MCCB (Aptomat) 2 cực ABN102c
Dòng tải : 15-20-30-40-50-60-75-100A   ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: ABN102c
Lượt xem: 4225
Đã mua: 0
Giá: 700,000đ
MCCB (Aptomat) 2 cực ABN202c
Dòng tải : 125-150-175-200-225-250A   ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: ABN202c
Lượt xem: 4748
Đã mua: 0
Giá: 1,300,000đ
MCCB (Aptomat) 2 cực ABN402c
Dòng tải : 250-300-350-400A   ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: ABN402c
Lượt xem: 6527
Đã mua: 0
Giá: 3,200,000đ
MCCB (Aptomat) 2 cực ABN52c
15-20-30-40-50A   ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: ABN52c
Lượt xem: 4239
Đã mua: 0
Giá: 520,000đ
MCCB (Aptomat) 2 cực ABN62c
60A   ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: ABN62c
Lượt xem: 4914
Đã mua: 0
Giá: 620,000đ
MCCB (Aptomat) 2 cực BS32c
Không vỏ : 6-10-15-20-30A   ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: BS32c
Lượt xem: 6063
Đã mua: 0
Giá: 72,000đ
MCCB (Aptomat) 2 cực BS32c w/c
Loại có vỏ : 6-10-15-20-30A   ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: BS32c w/c
Lượt xem: 5300
Đã mua: 0
Giá: 82,000đ
MCCB (Aptomat) 3 cực ABN103c
Dòng tải: 15,20,30,40,50,60,75,100A   ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: ABN103c
Lượt xem: 4058
Đã mua: 0
Giá: 810,000đ
MCCB (Aptomat) 3 cực ABN203c
Dòng tải: 100,125,150,175,200,225,250A   ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: ABN203c
Lượt xem: 4150
Đã mua: 0
Giá: 1,540,000đ
MCCB (Aptomat) 3 cực ABN403c
Dòng tải: 250-300-350-400A   ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: ABN403c
Lượt xem: 4089
Đã mua: 0
Giá: 3,850,000đ
MCCB (Aptomat) 3 cực ABN53c
Model :  ABS53c Pole :  3P R..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: ABN53c
Lượt xem: 7230
Đã mua: 0
Giá: 610,000đ
MCCB (Aptomat) 3 cực ABN63c
Dòng tải: 60A Model :  ABS63c Pole :  3P ..
Nhà sản xuất: LS Industrial System
Mã sản phẩm: ABN63c
Lượt xem: 4069
Đã mua: 0
Giá: 710,000đ